พระธาตุนาดูน

เป็นพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่ที่อำเภอนาดูน  และเมื่อสมัยทวารวดี เมืองนาดูนนี้มีชื่อว่านครจำปาศรีราวพุทธศตวรรษที่ 13-18หลังจากนั้นได้กลายเป็นเมืองร้างหลายชั่วอายุคนคงมีเพียงสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่เก่าแก่เป็นสัญลักษณ์ให้ทราบถึงความเจริญในอดีต  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2522 นายบุญจันทร์ เกษแสนศรี ราษฎรอำเภอนาดูนได้ลักลอบขุดหาวัตถุโบราณที่บริเวณเนินดินที่นาของนายทองดี ปะวะภูตา และได้พบสถูปเก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นายบุญจันทร์ พยายามนำผอบนี้ไปขายแต่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเสมอจนกระทั่งเกิดฟ้าผ่า นายบุญจันทร์จึงได้มอบผอบพระบรมสารีริกธาตุให้กับนายอำเภอนาดูน โดยมีประชาชนชาวนาดูนเป็นสักขีพยาน  หลังจากนั้นชาวอำเภอนาดูนได้ร่วมกับทางราชการก่อสร้างเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมธาตุ

Written by : โครงการวิจัยรูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาฯ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลบางส่วนของงานวิจัยรูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:กระบวนการเปลี่ยนแปลง “เส้นทางบุญ “สู่” เส้นทางธรรม หากท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถติดต่อได้.

Join Me On: Facebook | Twitter | Google Plus :: ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ! ::

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น