Home » » เส้นทางอภิวาทพระพุทธรูปคู่บ้านพระอริยสงฆ์คู่เมือง

เส้นทางอภิวาทพระพุทธรูปคู่บ้านพระอริยสงฆ์คู่เมือง

เส้นทางที่สอง เส้นทาง “อภิวาทพระพุทธรูปคู่บ้านพระอริยสงฆ์คู่เมือง”  ประกอบด้วย 1)หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย   2)พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงวัดมหาวนาราม  จังหวัดอุบลราชธานี  3)สรีระของหลวงปู่คำคนิง จุลมณี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อุบลราชธานี  4)รูปเหมือนของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และเจดีย์พิพิธภัณฑ์ รูปเหมือนหลวงปู่หลุย จนฺทสาโรและเจดีย์พิพิธภัณฑ์วัดป่าสุทธาวาส  จังหวัดสกลนคร พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเสาร์ กนฺตสีโล 5)รูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโลและเจดีย์พิพิธภัณฑ์ วัดดอนธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี  6)รูปเหมือนหลวงปู่เทสก์ เทสรังสีและเจดีย์พิพิธภัณฑ์ วัดหินหมากเป้ง  จังหวัดหนองคาย  7)รูปเหมือนหลวงปู่หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจและเจดีย์พิพิธภัณฑ์ วัดป่าเขาน้อยจังหวัดบุรีรัมย์ 8)รูปเหมือนหลวงพ่อชา สุภัทโท และเจดีย์พิพิธภัณฑ์ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี 9)หุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อพระมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ และเจดีย์อัฏฐบริขาร วัดเนรมิตวิปัสสนา จังหวัดเลย  10)รูปเหมือนของหลวงปู่ศรี มหาวีโรและเจดีย์พิพิธภัณฑ์ วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึงทีมวิจัยได้กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวไว้ดังนี้

Written by : โครงการวิจัยรูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาฯ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลบางส่วนของงานวิจัยรูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:กระบวนการเปลี่ยนแปลง “เส้นทางบุญ “สู่” เส้นทางธรรม หากท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถติดต่อได้.

Join Me On: Facebook | Twitter | Google Plus :: ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ! ::

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น